30 September 2014

Junckers nye Europakommisjon presentert

juncker210. september presenterte Europakommisjonens nyvalgte president Jean-Claude Juncker sine 27 kommissærkandidater som vil utforme EUs lovforslag de kommende fem årene. Junckerkommisjonen erstatter dermed Barrosos Europakommisjon som har sittet siden 2009, noe som blant annet medfører en rekke porteføljeendringer. Noen politikkområder slås sammen, eksempelvis energi- og klimapolitikk, og med et par unntak blir kommissærene fra forrige periode erstattet av nye kandidater.

Den nye Europakommisjonen har syv visepresidentposter, hvorav fire er bemannet av representanter fra østeuropeiske medlemsland. Blant annet har den tidligere estiske statsminister Andrus Ansip fått ansvaret for EUs digitale marked, mens Alenka Bratušek fra Slovenia skal koordinere arbeidet med EUs energiunion. Visepresidentene i Europakommisjonen vil ikke ha sin egen portefølje på samme måte som ordinære kommissærer, men vil i stedet fungere som en slags prosjektleder som koordinerer arbeidet til et antall kommissærer på tvers av politikkområder.

Det har vært knyttet betydelig spenning rundt tildelingen av de mest fremtredende kommissærpostene, ikke minst  stillingen som høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Federica Mogherini fikk posten, til tross for betydelig skepsis i flere østeuropeiske medlemsland der eksempelvis Litauen avsto  fra å stemme da Mogherini ble valgt. Utnevnelsen av franskmannen Moscovici som kommissær for økonomi og finans skapte også misnøye. Særlig tyske politikere fra Angela Merkels kristendemokrater (CDU) har kritisert Moscovici for politikken han har ført som finansminister, og ser ham som en trussel mot EUs innsparingspolitikk. Flere kommentatorer har imidlertid påpekt at Juncker har balansert Moscovicis utnevnelse ved å gi visepresidentstillingen for vekst og sysselsetting til finske Jyrki Katainen, mens Valdis Dombrovskis fra Latvia blir visepresident for euroen og sosial dialog – begge solide støttespillere for EUs innsparingspolitikk.

Noen av kommissærene fra Barrosokommisjonen fortsetter i Junckers team. Blant disse finner vi svenske Cecilia Malmström, tidligere kommissær for innenrikssaker, som nå blir EUs handelskommissær, og Johannes Hahn, som går fra regionalpolitikk til EUs naboskapspolitikk og utvidelse. Günther Oettinger skifter beite fra energipolitikk til kommissærposten for digital økonomi og samfunn, mens Maros Šefčovič heretter vil arbeide med transport og romfart.

Mellom 29. september og 3. oktober skal de enkelte kommissærene gjennom høringer i Europaparlamentet, hvor de individuelle kommissærene vil bli utspurt av parlamentarikerne i de forskjellige komiteene. Dersom Europaparlamentet godtar den samlede Junckerkommisjonen etter ferdige utspørringer, så vil denne etter planen begynne sitt arbeid 1. november.

Share