25 February 2015

Junioreksperter fra DG Energy på studiebesøk i Stavangerregionen

DG Energy nyhetsbrev15 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy (Kommisjonens energidepartement) og DG Move (transportdepartement) besøkte Stavangerregionen 4.-6. februar. Stavangerregionens Europakontor hadde satt opp et ambisiøst todagersprogram, med god hjelp av partnerne bak kontoret. Tematikken dreide seg blant annet rundt gassens rolle i Europas energimiks, karbonfangst- og lagring, vann- og vindkraft, energieffektivisering og smart-teknologi.

Den første programdagen besøkte juniorekspertene Statoil og deretter Lyse. Statoil orienterte om selskapets aktiviteter på norsk sokkel, om salg av gass til Europa, satsingen på offshore vindkraft og aktivitet rettet mot karbonfangst og –lagring. Hos Lyse fikk juniorekspertene innblikk i Lyses generelle aktivitet, en presentasjon om velferdsteknologi, inkludert besøk i Lyses demonstrasjonsleilighet for smartteknologi. Lyse orienterte også om selskapets vannkraftproduksjon, og inviterte til besøk ved kraftverkene Jøssang og Dalen. Dagen ble avsluttet med nettverksmiddag arrangert av SrE og Norsk olje og gass, hvor juniorkespertene møtte unge i regionen som arbeider med energi.

Andre programdag startet med et besøk hos Time kommune i Høghuset på Bryne, hvor juniorekspertene fikk en presentasjon av teknologiregionen Jæren, etterfulgt av omvisning og innføring i energieffektiviseringstiltak på nye Bryne VGS. Turen gikk  videre til Høg-Jæren Energipark, som orienterte om status og satsingen på vindkraft i Stavangerregionen. Etter lunsj fikk juniorekspertene en presentasjon av Stavanger by hos ordføreren, før de dro videre til Risavika Havn. Her orienterte styreleder om havnens aktiviteter og fremtidige visjoner, før programmets siste punkt gikk av stabelen med en orientering fra Skangass om LNG og energieffektivisering.

Det var en nysgjerrig og kunnskapsrik ekspertgruppe som besøkte Stavangerregionen i februar, og det var mange gode spørsmål og diskusjoner under de forskjellige besøkene.

Bakgrunn
To ganger i året inviterer Stavangerregionens Europakontor, sammen med partnerne bak Europakontoret og Statoil, EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen. Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå som er nyttig for regionens aktører å ta del i.

Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.  Å bringe juniorekspertene til Stavangerregionen bidrar blant annet til å styrke forholdet mellom EU og energiaktørene hjemme, samtidig som det belyser regionens arbeid i møte med fremtidens klima og energiutfordringer. Stavangerregionen har et klart ønske om å stå frem som en ledende europeisk energiregion, og ser stor verdi i delegasjonsbesøkene.

Share