28 May 2014

Junioreksperter fra Europakommisjonen besøker Stavangerregionen

Stavanger-Home-of-Norways-Oil-Industry

12. – 13. juni. arrangerer Stavangerregionens Europakontor (SrE) et delegasjonsbesøk til Stavanger for unge energieksperter fra Europakommisjonen. Totalt deltar 16 traineer fra DG Energy (Generaldirektoratet for energi) og DG Move (Generaldirektoratet for transport) på studieturen til Stavangerregionen.

To ganger i året inviterer Stavangerregionens Europakontor, sammen med Statoil, EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen.
Programmet i juni legger opp til til en bred mønstring av hva som rører seg på energiområdet i Stavangerregionen, og vil blant annet omfatte møter med relevante aktører som for eks. Haugaland vekst, Statoil, Lyse Energi AS, Greater Stavanger og enkelte kommuner. Det vil også bli arrangert en nettverksmiddag i samarbeid med Norsk Olje og Gass, der juniorekspertene vil få muligheten til å møte unge som arbeider innen energisektoren i Stavangerregionen.

Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion både for juniorekspertene og andre ansatte i DG Energy. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå som er nyttig for regionens aktører å ta del i.

Programmet for turen er underarbeid, og vil bli publisert så snart det er klart.

Share