21 November 2018

Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?

Man traveling by train

Foto: AP images/European Union – EP

Europaparlamentet støtter lovforslag som kan gi togpassasjerer i EU (og Norge) bedre rettigheter. Spesielt gjelder dette rettigjetenen for personer med bevegelseshemminger og ved forsinkelser. Hvert år reiser togpassasjerer rundt 500 millioner kilometer i Europa og Parlamentet ønsker å gi disse en større trygghet.

Alle personer med bevegelseshemminger skal bli tilbudt gratis assistanse. I tilfeller hvor utstyr, som rullestoler, blir ødelagt må togselskaper dekke reparasjonskostnader.

Kompensasjon, mer informasjon og enklere med sykkel

Forslaget som Europaparlamentet har støttet vil gjøre det enklere for passasjerer å få kompensasjon ved forsinkelser:

Eksisterende regler: Nytt forslag:
Forsinkelse mellom 60 og 120 minutter: 25% av billettprisen skal refunderes. Forsinkelse mellom 60 og 90 minutter: 50% av togprisen tilbake.
Forsinkelse over 120 minutter: 50% av billettprisen skal refunderes. Forsinkelse over 120 minutter: full refundering av billett.

Togselskaper kan også bli pliktige til å gi bedre informasjon om passasjerers rettigheter. I tillegg må togselskaper legge til rette for at nye tog skal gjøre det enklere for passasjerer å ta med seg sykkel når de bruker tog som transportmiddel.

Forslaget er nå til behandling i Rådet. Hvis Parlamentet og Rådet blir enige, vil forslaget etterhvert bli en del av EØS-avtalen og følgelig norsk lov.

Les hele pressemeldingen til parlamentet her.

Share