25 February 2015

Kick-off for Triangulum

Kickoff-Triangulum_cut.14238299589755-6. februar var det oppstartmøte for Triangulum-prosjektet i Manchester.  Stavangerregionen deltok sammen med en delegasjon fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Universitet i Stavanger, Lyse Energi og Greater Stavanger. I tillegg deltok representanter fra de to andre fyrtårnsbyene, Eindhoven og Manchester, samt fra de såkalte følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell.

De to arbeidsdagene ble innledet med en høytidelig markering med taler fra lokale politikere og fra Europakommisjonen. Deretter fulgte to intense dager der alle prosjektdeltakerne fikk diskutere forventninger og forståelse av rolle og oppdrag, men også bli bedre kjent. Prosjektkoordinatorene i de tre fyrtårnsbyene presenterte sine deler av prosjektet, og prosjektleder for hele Triangulum, Fraunhofer, gikk deretter gjennom alle arbeidspakkene i prosjektet.

Triangulum er et Smart Cities-fyrtårnsprosjekt finansiert av Horisont 2020 der Manchester, Eindhoven og Stavanger er tildelt 200 millioner kroner neste femårsperioden til pilotering av Smart Cities-løsninger. Løsningene skal kunne oppskaleres og eksporteres til andre byer, i første omgang til de såkalte følgebyene i prosjektet, Sabadell, Leipzig og Praha.

Share