17 October 2018

Ble oppdatert på EUs regionalpolitikk

RegioNor

Foto: Solveig Standal Skåravik

Mandag 8. oktober arrangerte Stavangerregionens Europakontor i samarbeid med de andre norske regionskontorene sitt årlige medlemsseminar. Arrangementet  var en del av European Week of Regions & Cities, som ble avholdt i Brussel mellom 8.-11. oktober.

Årets medlemsseminar trakk i overkant av 70 deltakere og formålet med arrangementet er å gi regionale aktører en oppdatering på utviklingen i regionpolitikken til EU.

– Viktig å samarbeide utenfor landegrensene

Regionråd ved Norges Delegasjon til EU, Eivind Lorentzen, fortalte om viktigheten av at regioner i Norge arbeider med nye partnere.

— Vi kan lære mye av andre regioner, også regioner utenfor Norge. For eksempel er Ljubljana ledende i Europa når det kommer til søppelgjenvinning. Samtidig viser tallene til Kommisjonen at de regionene som klarer å koble seg på europeisk samarbeid, gjør det bedre enn andre regioner, sa Lorentzen.

Muligheter og arbeidsplasser

Ragnhild Sølvi Berg fra DIKU snakket om Erasmus+ og om muligheter for regionale aktører

— Sukssessraten for kommuner og fylker som søker på Erasmus+ er veldig høyt. Dette er et av programmene det er enkleste å hente penger ut fra, sa Berg.

Tor Ivar Eikaas fra Forskningsrådet framhevet hvordan Triangulum-prosjektet fra Stavangerregionen er et Horisont 2020 prosjekt som har skapt nye muligheter i Norge.

— Triangulum er et prosjekt som har hatt stor effekt for offentlig sektor, og som også har hatt ringvirkninger i regionen. For eksempel ser vi hvordan Nordic Edge har utviklet seg og at det skaper nye muligheter for selskaper som for eksempel Lyse, sa Eikaas.

Interessert i å delta på neste års RegioNor – følg med på vårt nyhetsbrev.

Se programmet her.

 

 

 

Share