27 October 2015

Klepp kommune deltok på helseseminar i Brussel

Errin

26.-27. oktober arrangerte forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN helseseminar i Brussel, i samarbeid med CORAL-nettverket. Under seminaret fikk man blant annet generell informasjon om Horisont 2020s nye arbeidsprogram for 2016-2017 innen helse og IKT, samt aktuelle utlysninger i den kommende perioden. Det ble også presentert nyttige tips og ideer til søknadsprosessen, fra evalueringsansvarlige og erfarne søkere, i tillegg til prosjektforslag fra deltakerne. Formålet med arrangementet var å tilrettelegge for at prosjektledere og partnere kunne treffe hverandre.

Fra Stavangerregionen deltok helsesjef Torild Fjermestad fra Klepp kommune, som ønsket ideer til videreutvikling av kommunens strategi innen helse og velferd. Kommunen er allerede en pådriver for at innbyggerne skal få kjennskap til mulighetene velferdsteknologiske løsninger kan tilby, samt fordelene som oppstår ved å ta disse i bruk. Stavangerregionens Europakontor var også til stede under helseseminaret.

Seminarets todagersprogram er tilgjengelig som artikkelvedlegg.

Health Brokerage Event programme (002)

Share