23 June 2016

Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel

Errin21.-22. juni var Europakontoret medarrangør av et helseprosjektverksted i Brussel, i regi av forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN. Hovedformålet med denne typen arrangement er å tilrettelegge for at prosjektpartnere kan finne hverandre, utveksle erfaringer og bygge konsortier sammen. Programforløpet var identisk de to dagene, og besto av en hoveddel med innledere fra blant annet Europakommisjonen, og en del med mindre grupper hvor en rekke aktører presenterte prosjektideer. Kommunene Klepp og Gjesdal samt Recovery Kompetanse var blant de over 80 påmeldte som deltok på arrangementet.

Klepp og Recovery Kompetanse presenterte et pågående helseprosjekt som de deltar i sammen med Lyse og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KOFOR). Prosjektet består av en mobil applikasjon som heter ‘RAPP’. Applikasjonen skal bidra til å redusere tilbakefall etter rusbehandling, og gir et signal til tre forhåndsdefinerte personer dersom brukeren skulle ha behov for bistand.

I tillegg til RAPP var det to nordirske og en finsk prosjektide som ble presentert i gruppen hvor Klepp deltok. Prosjektideene er tilgjengelige som vedlegg nedenfor. Ta kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom du ønsker mer informasjon om prosjektideene.

Health project presentation – RAPP
Northern Ireland Health Messaging
Northern Ireland SENDoc
Oulu personal coaching

 

Share