6 March 2015

Klima- og miljøvernminister Sundtoft innledet om norsk elbilpolitikk i Brussel

11045835_10155293524040154_1935056269_o5. mars ble seminaret «Towards Zero Emission Road Transport: Paving the way for electric mobility in Europe» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av Norges EU-delegasjon og organisasjonen European Bureau for Conservation & Development. Stavangerregionens Europakontor var til stede under arrangementet.

Norges ambassadør til Belgia Niels Engelschiøn ønsket velkommen, etterfulgt av en kort orientering fra dagens moderator, Euractiv-journalist Frédéric Simon. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft innledet om Norges elbilpolitikk. 31% av alle elbilene som ble solgt i Europa i 2014 ble solgt i Norge, som har verdens høyeste antall elbiler i forhold til innbyggertallet. Sundtoft fremhever at dette skyldes en vellykket og konsekvent politikk fra myndighetenes side, blant annet et gunstig skatte- og avgiftsnivå og en rekke bruksfordeler for elbileiere. Hun understrekte viktigheten at produsentene gis sterke garantier til å fortsette investeringen i ny teknologi, slik at utrullingen av elbiler fortsetter. På denne måten kan man både begrense klimaendringene globalt og redusere luftforurensning lokalt.

Hugues van Honacker fra Europakommisjonens transportdepartement (DG MOVE) orienterte om EUs arbeid innen elektromobilitet. Han fokuserte på behovet for teknologiutvikling, særlig innen batteriteknologi, og slik at man får et større utvalg modeller på markedet. Kommisjonen vil utarbeide en bærekraftig mobilitetsstrategi, og det legges også til rette for finansiering av ladestasjoner gjennom Connecting Europe Facility (CEF) og Horisont 2020. Man har som ambisjon at Europa skal bli ledende innen miljøvennlig transport, og Europakommisjonen ønsker at Norge vil dele egne erfaringer med Unionen.

Keith Taylor, walisisk Europaparlamentariker fra den grønne alliansen, viste til at transportsektoren står for 25% av EUs C02-utslipp, og at luftforurensningen derfra medvirker til flere millioner dødsfall i EU hvert år. Han fremhevet viktigheten av å promotere sykling, gåing og kollektivtransport, i tillegg til el- og hydrogenbiler, og vil også øke skatteleggingen av forurensende transport.

Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, Annette Solli, orienterte om elbilpolitikken i Akershus og Oslo og planer og visjoner for de kommende årene, etterfulgt av Frederic Hauge fra Bellona, som presenterte el- og hydrogenbilutviklingen i Norge siden 80-tallet. Fra Volvo Group stilte Karl Pihl, som innledet om selskapets arbeid med hybrid- og elbusser i flere europeiske land.

Innleggene ble etterfulgt av en paneldebatt. Chris Carroll fra forbrukerorganisasjonen fremhevet prisen for elbiler og batteri samt batterienes ladetid og manglende ladeinfrastruktur som barrierer for forbrukerne i Europa, i tillegg til manglende insentiver fra myndighetene. Greg Archer fra Transport & Environment påpekte at man ikke vil få et «transporwende» mot en miljøvennlig bilpark i Europa før det finnes flere elbilmodeller på markedet, og han etterlyste også flere insentiver for å oppmuntre til energieffektivisering for lastebiler. Olivier Paturet fra Nissan påpekte at man må endre fokus fra et kostnads- til et investeringsperspektiv, og fremhevet Norges elbilsuksess som en kombinasjon av ovenfra-og-ned (lovgivning) og nedenfra-og-opp (lokale initiativ) -ordninger.

Presentasjonene fra Akershus fylkeskommune, Bellona og Volvo Group er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

Akershus_fylkeskommune   Bellona    Volvo_Group

Share