30 November 2016

Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet om grønn konkurransekraft og mulighetsrommet for næringslivet på Norges Hus. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet om grønn konkurransekraft og mulighetsrommet for næringslivet på Norges Hus. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

29. januar inviterte Norges EU-delegasjon til seminar om grønn konkurransekraft på Norges Hus. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var blant innlederne, som også inkluderte representanter fra Europakommisjonen, Enterprise Europe og European Environmental Bureau, i tillegg til leder av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Per R. Sandberg. Seminaret hadde rundt 100 deltakere.

Bakgrunnen for seminaret var det nevnte ekspertpanelets rapport om grønn konsekransekraft, som ble levert 28. oktober. Klimaminister Helgesen fremhevet i sitt innlegg at rapporten viser at en grønn omstilling er mulig, og at dette vil gi gode muligheter for næringslivet. Det er nå viktig å få fortgang i omstillingen, understrekte han.

Den norske regjeringen stiller seg også bak Europakommisjonens forslag om klimagassreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor frem mot 2030. I den såkalte “sommerpakken” som ble lagt frem i juli 2016 fremgår det at EU vil kutte utslipp i denne sektoren med 40% innen 2030. Målet skal nås via den såkalte byrdefordelingsmekanismen, hvor rikere land kutter mer enn mindre velstående EU-land. Norge deltar fullt ut i denne innsatsen, og EU har foreslått et reduksjonsmål på 40% for Norge.

Les mer om seminaret hos Norges EU-delegasjon.

 

Share