24 January 2020

Årets første plenarsesjon -klimanøytralitet, utslippsreduksjon og borgerrettigheter etter Brexit

EP-098374A_Plenary_1

Foto: Europaparlamentet

Årets første plenarsesjon for Europaparlamentet ble holdt 13-16. januar i Strasbourg. Parlamentet støtter Europakommisjonens ønsker om klimanøytralitet innen 2050, vil øke målet om klimagassreduksjoner til 55% innen 2030 og vedtok resolusjon om å beskytte EU- og UK-innbyggerrettigheter etter Brexit. 

Europaparlamentet støttet dermed flere av Kommisjonens forslag knyttet European Green Deal, deriblant planen om klimanøytralitet innen 2050 og 55% klimagassreduksjon innen 2030. Det ble også diskutert hvordan man skal finansiere det planlagte grønne skiftet, med fokus på hvordan en kan støtte spesielt utsatte regioner i  bl.a. Polen.

Hvordan EU skal se ut i fremtiden er for tiden oppe til diskusjon, og Parlamentet understreket at EUs over 500 mill. innbyggere må være involvert og i kjernen av en slik prosess. En to-årig  “Conference on the Future of Europe“, vil lanseres på Europadagen 9. mai og skal vare ut sommeren 2020.

I forkant av planlagt Brexit den 31. januar vedtok Europaparlamentet en resolusjon hvor de ønsker å garantere beskyttelse av innbyggerrettigheter i EU og Storbritannia etter at britene har gått ut av EU.

Se en oversikt over alle sakene i plenarsesjonen her.

Share