2 October 2019

KMD på besøk for å lære hvordan Stavangerregionen jobber med samfunnsutfordringer

EE000EnW4AEgXYS

Samordningsseksjonen i KMD la sitt årlige seminar til Brussel 18-20. september, hvor de blant annet besøkte Stavangerregionens Europakontor.

Innspill fra SrE, KS og CEMR
Direktør Heidi Kristina Jacobsen presenterte SrEs arbeid, med et spesielt fokus på hvordan vi jobber med norske kommuners utviklingsoppgaver i Brussel og hvordan de best kan ta i bruk de mulighetene som finnes i EUs programmer. Suksessen med Triangulum-prosjektet ble fremhevet som et eksempel på hva som kan skje dersom en kommune tørr å satse stort.

I tillegg til innlegg fra SrE fikk deltakerne også høre fra daglig leder ved KS Brusselkontor, Åse Erdal, som forklarte hvordan norske kommuner jobber i Brussel. Hun understreket bl.a. viktigheten av å jobbe med andre kommunale aktører i EU, som f.eks. “Council of European Municipalities and Regions” (CEMR). Siste innlegg kom fra direktør ved EU-avdelingen i CEMR, Angelika Poth-Mogele, som presenterte organisasjonens arbeid. Hun nevnte spesielt hvordan de jobber for å oppnå FNs bærekraftsmål.

For informasjon om KS og CEMR sitt arbeid i Brussel les mer her og her.

Share