17 December 2014

Kommisjonen lanserer 315 milliarders investeringspakke

investment_plan26. november lanserte Europakommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal bidra til å få i gang økonomien i EU-landene. I sin innsettelsestale i sommer lovet Juncker, Europakommisjonens president, å lansere en investeringspakke verdt 300 milliarder euro innen tre måneder av mandatperioden var gått. Juncker holdt løftet sitt både med hensyn til tidsfrist og pakkens størrelse.

Pakken består i utgangspunktet av en 21 milliarder euro stor garanti (16mrd fra EUs budsjett,5 mrd fra EIB). Kommisjonen har beregnet at garantien vil generere 315-400 milliarder euro i private investeringer som igjen vil kunne skape 1,3 millioner nye arbeidsplasser.  For å maksimere effekten av investeringene ønsker Kommisjonen å kanalisere midlene mot strategiske infrastrukturprosjekt, og medlemslandene er bedt om å foreslå prosjekt innen bredbånd, transport og energinettverk, men også innen utdanning og opplæring samt SMB-finansiering. Den foreløpige listen kan du se her. Midlene skal administreres av The European Fund for Strategic Investment, som skal opprettes i løpet av 2015 som en del av Den europeiske investeringsbanken (EIB).  Medlemslandene er også bedt om å bidra til fondet, og prosjektene som får støtte skal velges ut av et ekspertpanel.

Investeringspakken består av tre deler; investeringsfondet, strategiske prosjekter og innsatser rettet mot det indre marked og reduksjon av byråkrati for å gjøre EU mer næringsvennlig. Katainen, EUs kommissær for vekst og sysselsetting, har antydet at innsatser rettet mot det indre marked kanskje er vel så viktige som fondet.

Les omtale av investeringspakken her. Katainens videoomtale av pakken kan du se her.

Share