1 March 2021

Kommisjonen lanserer en ny strategi for tilpasning til klimaendringer

Europakommisjonen vedtok 24. februar 2021 EUs nye strategi for tilpasning til klimaendringer. Ny strategi for klimatilpasning er et av flere initiativer innen rammen av EUs European Green Deal. Strategien starter arbeidet med å forberede de uunngåelige virkningene av klimaendringene, fra dødelige hetebølger og tørke, til avskoging og stigende havnivå. EUs klimatilpasningen skal forbedres gjennom økt kunnskap, bedre tilgang til data og et styrket globalt engasjement og samarbeid.

Foto: Europakommisjonen

Bygge en europeisk motstandsdyktighet for klimaendringer
EUs nye klimatilpasningsstrategi bygger på tilpasningsstrategien for klimaendringer fra 2013. Den nye strategien har som mål å skifte fokus fra å forstå problemet til å utvikle og implementere løsninger. Baktanken med strategien er at hvis vi i dag gjør oss klar til å møte utfordringene, kan vi fremdeles bygge den klimamotstandsdyktigheten vi trenger i morgen. Økonomiske tap fra hyppigere klimarelatert ekstremvær øker, og bare i EU er disse tapene alene i gjennomsnitt over 12 milliarder euro per år. Dersom EU ikke tar de nødvendige grepene, kan kostnaden av ekstremvær føre til tap på minst 170 milliarder euro årlig.

Kommisjonen understreker at strategien må involvere alle deler av samfunnet og alle styringsnivåer, i og utenfor EU. Kommisjonen vil jobbe for å bygge et klimasterkt samfunn ved å forbedre kunnskapen om klimapåvirkninger og tilpasningsløsninger; ved å trappe opp planleggingen for tilpasningen og klimarisikovurderingen; ved å akselerere tilpasningshandling; og ved å bidra til å styrke klimarelatert motstandsdyktighet globalt.

Smartere, raskere, og mer systemisk tilpasning
Kommisjonen mener at tilpasningstiltakene må kommuniseres med robuste data og risikovurderingsverktøy. Disse verktøyene må være tilgjengelige for alle, fra familier som kjøper, bygger og renovere boliger, til bedrifter i kystregioner eller bønder som planlegger avlinger. Climate-ADAPT, den europeiske plattformen for å få kunnskap om klimatilpasning, vil forbedres og utvides. Et eget helseobservatorium vil bli lagt til for å bedre spore, analysere og forhindre klimaendringers effekt på helse.

Siden klimaendringene har innvirkning på alle nivåer i samfunnet og alle sektorer, må tilpasningstiltakene være systemiske. Kommisjonen vil fortsette å innarbeide klimahensyn i alle relevante politikkområder. Det vil støtte videreutvikling og implementering av tilpasningsstrategier og planer i tre tverrgående prioriteringer: integrering av tilpasning i mikrofinansiell politikk, naturbaserte løsninger for tilpasning, og lokal tilpasning.

EU vil trappe opp internasjonal handling
EUs politikk for tilpasning til klimaendringer må samsvare med EUs globale lederskap innen bekjempelse av klimaendringer. EU vil fremme subnasjonale, nasjonale og regionale tilnærminger til tilpasning, med et spesielt fokus på tilpasning i Afrika og utviklingsland i små øysamfunn.

EU vil øke støtten til internasjonal motstandsdyktighet mot klimaendringer, samt beredskap, gjennom; tilførsel av ressurser, ved å prioritere handling og økt effektivitet, oppskalering av internasjonal finansiering og sterkere globalt engasjement. EU vil også samarbeide med internasjonale partnere for å lukke gapet i internasjonal klimafinansiering.

Inkluderer Horisont Europa samfunnsoppdrag
Et av de foreslåtte Horisont Europa samfunnsoppdragene vil dreie seg om “Adoption to Climate change”. Samfunnsoppdraget på klimatilpasning vil teste integrerte løsninger som kan oppnå visjonen om klimastabilitet innen 2050. Dette samfunnsoppdraget tar sikte på å støtte 200 lokalsamfunn med å utvikle løsninger for transformativ tilpasning, og skalere opp 100 demonstrasjoner av klima-motstandsdyktighet.

I strategien kommer det også frem at samfunnsoppdragene om jordhelse og mat, klimanøytrale og smarte byer, og sunne hav, kystområder og vassdrag, er direkte relevante tiltak for klimatilpasning.

Relevans for Norge
EUs klimatilpasnings strategi som ble lansert i 2013 har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen. EUs nye klimatilpasningsstrategi vil trolig berøre flere områder som er relevante for gjeldende norsk lovgivning og politikk. En ny vurdering vil nå mest sannsynlig bli gjort i forbindelse med lanseringen av nye EUs klimatilpasningsstrategi.  

  • Les EUs klimatilpasningsstrategi her.
  • Les rapporten om EUs nye klimatilpasningsstrategi, skrevet av Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU, med innspill fra miljøråd Kaya Grjotheim, forskningsråd Tor Ivar Eikaas og regional- og kommunalråd Odd Godal, her.
  • Besøk EUs nettsted Climate-ADAPT” her.
  • Les om Horisont Europas samfunnsoppdraget her.

Share