27 February 2014

Kommisjonen og Europaparlamentet uenige om Jernbanepakke IV

29559_img___1355495320

EU-parlamentet behandlet nyligkommisjonens forslag til ny jernbanepakke. EU-parlamentarikernes posisjon fremstår som betydelig mindre ambisiøst enn EU-kommisjonens opprinnelige forslag.

EU-parlamentet foreslo store endringer i Kommisjonens forslag da det stemte over den fjerde jernbanepakken nylig. Mens kommisjonen har lagt opp til ambisiøse planer for økt liberalisering av markedet og for realisering av et felles europeisk jernbaneområde, stemte parlamentet ned flere av kommisjonens forslag.

Parlamentet støtter forslagene til teknisk harmonisering, men avviser flere av endringsforslagene knyttet til markedspilaren. Kommisjonen er skuffet over utfallet, og Europakommisjonens visepresident og ansvarlig for transport, Siim Kallas, mener vedtaket vil svekke jernbanesektoren: “This is not the strong signal that European rail needs and expects to increase its attractiveness. While the EP opens the way for reducing technical obstacles, today’s plenary vote is yet another demonstration of the tenacity of the vested national interests that proved more appealing to MEPs than the balanced and well-reasoned compromises reached in December by the Transport and Tourism Committee (TRAN).” (kilde: rapid.eu)

På i slutten av januar 2013 ble forslag til fjerde jernbanepakke lagt frem av Kommisjonen. Den såkalte jernbanepakke IV inneholder forslag til endringer i seks direktiver og forordninger som i følge kommisjonen skal bidra til å liberalisere og harmonisere Europas jernbaner. Målet med den fjerde pakken er å åpne de gjenstående regulerte markedene innen jernbanen, det vil si full liberalisering av persontogtrafikk og en rekke tiltak knyttet til jernbanesikkerhet og samtrafikkevnen over landegrensene.

Den nye pakken bygger på to pillarer. Den første gjelder markedet, og går ut på forslag om konkurranseutsetting av all persontogtrafikk både på og om sporet innen 2019, og strengere krav til organisering av sektoren med tanke på forholdet mellom operatør og infrastrukturforvalter. Videre bygger pakken på forslag om enklere sertifiseringsordninger for materiell og en styrking av ERA (European Rail Agency). Les mer om vedtaket her.

Share