3 June 2020

Kommisjonen utsetter Green Deal initiativer som følge av covid-19

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen og første visepresident Frans Timmermans. Foto: EPA-EFE/Patrick Seeger

Som følge av koronakrisen har Europakommisjonen revidert arbeidsprogrammet for 2020, og har utsatt en rekke initiativer under Green Deal porteføljen.

Den 27. mai presenterte Europakommisjonen, samtidig med revidert langtidsbudsjett og gjenreisningsfond, revidert arbeidsprogram for 2020. Koronakrisen har satt kommisjonen under tidspress, og det er ønske om å “frigjør kapasitet” innad i kommisjonen som nå ligger til grunn for at arbeidsplanen revideres. Siden starten av krisen har kommisjonen vedtatt 291 beslutninger og andre rettsakter, der ingen av disse var planlagt på forhånd og en del av arbeidsprogrammet for 2020.

Utsatte strategier og initiativer
Kommisjonen er tydelig på at den fortsatt skal levere på alle de store initiativene på tvers av de seks hovedambisjonene. Strategier som ses på som essensielle og som vil være viktige for at EU raskest mulig skal komme seg ut av den nåværende økonomiske krisen vil bli vedtatt som tidligere planlagt. Dette gjelder:

 • Strategy for Smart Sector Integration
 • Renovation Wave Strategy
 • Strategy for Sustainable and Smart Mobility
 • Digital Services Act
 • Reinforcing of the Youth Guarantee
 • White Paper on an Instrument on Foreign Subsidies

En rekke andre strategier og initiativer har derimot blitt utsatt som følge av den nåværende situasjoner. Under porteføljen European Green Deal, EUs grønne vekstrategi, så har følgende strategier og handlingsplaner blitt utsatt til slutten av året/første kvartal 2021:

 • New EU Strategy on Adoption to Climate change
 • New EU Forest Strategy
 • Empowering the consumer for the green transition
 • 8th Environmental Action Programme

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen vil under sin State of the Union tale i september presentere kommisjonens arbeidsprogram for 2021.

 • Les kommunikasjonen fra Europakommisjonen her,
 • Se en fullstendig liste over utsatte initiativer her.

Share