1 February 2021

Kommisjonen vil forlenge de midlertidige statsstøttereglene under pandemien

Siden pandemien brøt ut, har Europakommisjonen innført flere midlertidige endringer for rammebetingelsene for statsstøtte. Kommisjonen har igjen sendt et forslag om å videre forlenge de midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte på hurtighøring hos medlemslandene. Forslaget innebærer blant annet en forlengelse av reglene ut 2021.

FOTO: CBRE

Bakgrunn: Midlertidige endringer i rammebetingelsene for statsstøtteregelverket
Europakommisjonen har gjort midlertidige endringer på statsstøtteregelverket en rekke ganger siden pandemien brøt ut i mars 2020. Den første endringen ble vedtatt 19. mars 2020. Da innebar endringen at Kommisjonen, under strenge betingelser, gav europeiske land mulighet til å foreta rekapitalisering av selskaper som nå er i vanskeligheter på grunn av koronakrisen. Betingelsene inkluderte et forbud mot å betale utbytte eller bonuser til toppledere.

Andre gang reglene ble endret var 8. mai 2020. Rammebetingelsenes formål var å gi medlemslandene mulighet til å støtte økonom, danske Margrethe Vestager, sa i en pressemelding 19. januar 2021 at pandemien enda har en stor innvirkning på livene våre, har virksomheter i Europa hardt bruk for ytterligere hjelp til å komme seg gjennom krisen, og at Kommisjonen derfor foreslår å de midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte.

Foreslår forlengelse av reglene ut 2021
De midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte under Covid-19-pandemien skulle etter planen vare til og med 30. juni 2021. Det nye forslaget bygger på tilbakemeldinger fra medlemslandene, gitt i en spørreundersøkelse fra desember 2020. Forslaget, som ble sendt på en hurtighøring 20. januar i år med frist på to virkedager, tar sikte på å forlenge de midlertidige rammebetingelsene ut 2021. Formålet med dette er å gi medlemslandene mulighet til å støtte virksomheter ytterligere under den pågående krisen, samtidig som det sikres like konkurransevilkår.

I lys av krisens lange varighet, foreslås det å heve taket for å yte mindre støttebeløp etter de midlertidige rammebetingelsene, opp til 1.6 millioner euro per virksomhet (med egne lavere terskler for virksomheter innen fiskeri/akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter). I tillegg foreslås det å heve det maksimale støttebeløpet for bidrag til å dekke faste kostnader, opp til mellom 5-10 millioner euro per virksomhet.

Forslaget tar også sikte på å gi medlemslandene mulighet til, også på et senere tidspunkt, å konvertere tilbakebetalingspliktige instrumenter, inkludert lån på opp til 800 000 euro per virksomhet til direkte tilskudd (også her er det lavere terskler for virksomheter innen fiskeri/akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter). Formålet med dette er å gi et incentiv til medlemslandene til å velge tilbakebetalingspliktige instrumenter som støtteform.

Danmarks høringssvar
Danmark har gitt sitt høringssvar til Kommisjonens forslag. Danmark ønsker en forlengelse av de midlertidige bestemmelsene, og ser positivt på muligheten til å konvertere tilbakebetalingspliktige instrumenter til direkte tilskudd. Danmark stiller seg derimot kritiske til at taket for å yte mindre støttebeløp ikke foreslås hevet ytterligere og foreslår å øke dette støttebeløpet til minimum 5 millioner euro. De anser også forslaget til heving av støttebeløpet for bidrag til å dekke faste kostnader som utilstrekkelig.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, anvender reglene i Kommisjonens midlertidige rammebestemmelser ved vurderingen av forenelig støtte under EØS-avtalen.

  • Les om det nye midlertidige statsstøtteforslaget på Stortinget.no her.
  • Les mer om de første midlertidige endringene i statsstøtteregelverket her.

Share