28 February 2021

Kommisjonen vil opprette ti partnerskap for den grønne og digitale omstillingen

Europakommisjonen foreslo 23. februar 2021 å opprette ti nye europeiske partnerskap mellom EU, medlemsstatene og europeisk industri med sikte på å få fortgang i den grønne og digitale omstillingen. Det skal dannes partnerskap innen bl.a. hydrogen, digitalisering, innovativ helse og smarte nettverk.

related media
Foto: Europakommisjonen

Foreslår ti partnerskap
Kommisjonens forslag om å opprette ti partnerskap skal bidra til å sikre den grønne og digitale omstillingen. 10 milliarder euro er satt av til å støtte disse partnerskapene. Bidraget skal mobilisere ytterligere investeringer, og skape langsiktige positive virkninger på sysselsetting, miljøet og samfunnet.

Målet med partnerskapene er blant annet å forbedre EUs beredskap og respons på smittsomme sykdommer, utvikle effektive lavutslippsfly, støtte bruken av fornybare biologiske råvarer i energiproduksjon, sikre europeisk ledelse innen digital teknologi og infrastruktur, og gjøre den europeiske jernbanen mer konkurransedyktig. De ti partnerskapene, hvor noen bygger på allerede eksisterende samarbeid, er:

 1. Global Health EDCTP3: Partnerskapet skal levere nye løsninger på hvordan redusere belastningen på smittsomme sykdommer i Afrika sør for Sahara, og styrke forskningskapasiteten på sykdommer over hele verden.
 2. Innovativt helseinitiativ: Initiativet vil bidra til å skape et EU-bredt helseforsknings- og innovasjonsøkosystem, som vil dekke forebygging, diagnostikk og behandling. Initiativet skal bidra å nå målene under EUs handlingsplan mot kreft, den nye industrielle strategien og den farmasøytiske strategien.
 3. Viktige digitale teknologier: Det overordnede målet for partnerskapet er å støtte den digitale transformasjonen av alle økonomiske – og samfunnssektorer, European Green Deal, samt støtte forskning- og innovasjon. Les mer om partnerskapet her.
 4. Sirkulært biobasert Europa: Partnerskapet vil bidra til å nå klimamålene innen 2030, og baner vei for klimanøytralitet innen 2050, og vil øke bærekraften i produksjons- og forbrukssystemer.
 5. Ren hydrogen: Partnerskapet vil akselerere utviklingen og distribusjon av en europeisk verdikjede for rene hydrogenteknologier, og vil bidra til bærekraftige, karbonnøytrale og fult integrerte energisystemer. Sammen med Hydrogen Alliance vil det bidra til å oppnå EUs mål satt i EUs hydrogenstrategi. Partnerskapet vil fokusere på å produsere, distribuere og lagre ren hygrogen, også i sektorer som er vanskelige å avkarbonisere.
 6. Ren luftfart: Partnerskapet skal bidra til å gjøre luftfart klimanøytralt, ved å akselerere utviklingen og distribusjon av forstyrrende forsknings- og innovasjonsløsninger.
 7. Europas jernbane: Partnerskapet tar sikte på å fremskynde utviklingen og distribusjon av innovative teknologier, spesielt digitale og automatiserte teknologier, for å oppnå en radikal omstilling av jernbanesystemet.
 8. Single European Sky ATM Research 3: Initiativet tar sikte på å akselerere den teknologiske utviklingen av lufttrafikkstyring i Europa, for å gjøre det europeiske luftrommet til det mest miljøvennlige og effektive.
 9. Smarte nettverk og tjenester: Partnerskapet vil støtte teknologisk suverenitet for smarte nettverk og tjenester i tråd med den industrielle strategien for Europa, den nye cybersikkerhetsstrategien og 5G Toolbox.
 10. Metrologi: Partnerskapet har som mål å akselerere Europas globale ledelse innen metrologiforskning, etablere selvbærende europeiske metrologinettverk som er rettet mot å støtte og stimulere nye innovative produkter og svare på samfunnsutfordringer.

Partnerskap under Horisont Europa
De europeiske partnerskapene er tilnærminger gitt av Horisont Europa. Partnerskapene tar sikte på å forbedre og akselerere utviklingen av nye innovative løsninger på tvers av ulike sektorer, ved å mobilisere offentlige og private ressurser.

Partnerskap er åpent for et bredt spekter av offentlige og private partnere, for eksempel industri, universiteter, forskningsinstitusjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og organer med offentlige tjenesteoppdrag på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

 • Les mer om de foreslåtte partnerskapene her.
 • Les mer om partnerskap under Horisont Europa her.

Share