2 May 2019

Kommisjonens innspill til EUs framtid

SoU

Foto: Europakommisjonen

I forbindelse med at EUs regjeringssjefer møtes i Sibiu, Romania, 9. mai for å diskutere EUs framtid, har Europakommisjonen kommet med sine innspill for perioden 2019-2024. Forslaget er lagt fram etter en lang konsultasjonsperiode hvor europeiske ledere har kommet med deres synspunkter for hvordan framtidens EU skal være. Denne konsultasjonsperioden vil være utgangspunktet for toppmøtet 9. mai hvor EUs framtidige agenda vil settes.

Innspillene er den nåværende Kommisjonens siste forslag for hvordan framtidens EU vil se ut. De siste fem årene har Jean-Claude Junckers kommisjon lagt fram 515 lovforslag, hvor 348 av dem har blitt vedtatt.

De fem fokusområdene innspillene fokuserer på er:

Et Europa som forsvarer:
Det foreslås at EU innen 2027 etablerer en sikkerhetsunion med dypere forsvarssamarbeid. Samtidig skal nye migrasjonsruter sikres bedre.

Et konkurransedyktig Europa:
Et mål er å forbedre, modernisere og integrere EUs indre marked. Det vil satses på ny teknologi, fornybare ressurser, sirkulærøkonomi og et mer sosialt indre marked, som tar bedre vare på arbeiderne. Samtidig er målet å videre utvide Eurosonen og skape en dypere integrasjon. Gjennom å gjøre dette er målet å skape et økonomisk konkurransedyktig Europa.

Et rettferdig Europa:
En strategisk målsetting vil være å skape et sosialt Europa, som tar bedre vare på arbeiderne og bekjemper ulikheter. Sosial likhet, regional utvikling og en moderne skattepolitikk skal skape et rettferdig EU.

Et fornybart Europa
Gjennom å satse på fornybare løsninger er målet å skape et moderne EU som bekjemper miljøproblemer og klimaforandringer. Et viktig ledd i denne satsingen er en fullføring av energiunionen.

Et innflytelsesrikt Europa
Målet er at EU skal være en verdensleder som bidrar til multilaterale løsninger. EU vil søke å utvikle bedre forhold til naboregioner. Målet er også at euroen skal bli en internasjonal valuta på linje med amerikansk dollar.

Les de strategiske forslagene fra Kommisjonen her.

Share