2 September 2019

Kommisjonspresident von der Leyens politiske prioriteringer

20190716PHT57221_original

Foto: European Commission

Ursula von der Leyen, tidligere tysk forsvarsminister ble i juni godkjent av Europaparlamentet som ny president i Europakommisjonen.

Von der Leyen fortsetter EUs arbeid mot et klimanøytralt Europa innen 2050, og i talen til Europaparlamentet i sommer presenterte hun sine seks overordnede ambisjoner for de neste fem årene.

  • A European Green Deal
  • An Economy that works for people
  • A Europe fit for the digital age
  • Protecting our European way of life
  • A stronger Europe in the world
  • A new push for European democracy

A European Green Deal
Von der Leyen peker på det kollektive behovet for en sunn planet, og knyttet til dette foreslår hun ambisiøse utslippsmål med en utslippsreduksjon på 50 – 55 % innen 2030. Hun forplikter seg også til å legge frem en plan for en “Green deal for Europe” og en ny europeisk klimalov i løpet av sine 100 første dager i stillingen.

A Europe fit for the digital age
Et offensivt og teknologisk uavhengig Europa og sterkere institusjonelt samarbeid omkring tema som cybersikkerhet, digital kompetanse og rettferdig skattlegging av digitale selskap, er tema Von der Leyen er opptatt av. Kunstig intelligens er også høyt oppe på agendaen, og det forventes et nytt lovforslag om kunstig intelligens som ivaretar sentrale etiske og menneskelige hensyn.

Les hele dokumentet “A Union that strives for more – My agenda for Europe” her.

Topplederkabalen
Von der Leyen ble godkjent som ny kommisjonspresident med et knapt flertall på 383 stemmer, bare ni flere enn minstekravet på 374. Resten av topplederkabalen er også klar, Charles Michel, tidligere statsminister i Belgia er valgt til leder av det Europeiske Råd og erstatter polske Donald Tusk. Christine Lagarde fra Frankrike tar over jobben som president for den europeiske sentralbanken, mens den spanske utenriksministeren Josep Borrell blir EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. David-Maria Sassoli fra Italia er valgt til president i Europaparlamentet.

Ny kommisjon – prosess
Den nye kommisjonen vil normalt være på plass fra 1. november, noe som betyr at Juncker-kommisjonen sitter ut oktober. Landenes nominasjoner av kandidater til kommisær-jobbene på de ulike områdene er avsluttet, og puslespillet mht fordeling av porteføljer er i gang. Høringene av kandidatene i Europaparlamentet vil mest sannsynlig finne sted i slutten av september/begynnelsen av oktober.

Share