19 December 2012

Kommuner inviterer leverandører og FoU til dialog om anskaffelse av omsorgsboliger

Leverandoerdialog-for-Lyngdal-og-Faluyn-omsorgsboliger

Lyngdal og Falun kommuner inviterer til dialogkonferanse i forkant av felles anskaffelse av omsorgsboliger. Konferansen finner sted på Arlanda 14. mars og byr på muligheter for Stavangerregionens leverandører innen bygg- og helseteknologi.

Samarbeidet mellom Lyngdal og Falun i forkant av en felles anskaffelse av omsorgsboliger er omtalt i en tidligere artikkel. Målet med prosjektet er å utvikle en samarbeidsmodell for innovative anskaffelser av omsorgsboliger med høyt nivå på miljøstandard og velferdsteknologi. Samarbeidsprosjektet heter InnoBuild og går fra juni 2012 til juni 2015. Falun skal bygge fem nye omsorgsboligbygg de neste fem årene, og Lyngdal to.

Fellesanskaffelsen er en såkalt innovativ anskaffelse der markedsdialog er en obligatorisk del av prosessen. Det er vesentlig at anskaffelsen annonseres i de riktige kanaler (TED, Doffin) og at alle interesserte leverandører inviteres til markedsdialogen. Innkjøpernes kravspesifikasjoner beskrives på funksjonelt nivå og de endelige kriteriene defineres i etterkant av leverandøren.

Hvilke produkter ser kommunene etter?

I dialogmøtet som fant sted hos NHO i Brussel 26. november, ble blant annet funksjonelle kravspesifikasjoner presentert. På behovssiden er ønsker kommunene å komme i kontakt med leverandører av handicapvennlig toalett, innovativ pasientalarm samt av en fallsensor som er liten, bærbar, vaskbar og som muliggjør toveiskommunikasjon.

På byggkonstruksjonssiden er kommunene interesserte i å finne vindusløsninger som forholder seg til utfordringer knyttet til dugg, fukt og mugg. Videre etterlyses leverandører av karbonnøytrale bygg, samt gulvløsninger som er både harde nok til å være funksjonelle, samtidig som de er myke nok til å forhindre fallskader.

Finn ytterligere informasjon på prosjektets hjemmeside: www.innobuild.no eller kontakt prosjektleder Ronny Bjørnevåg: ronny.bjornevag@lyngdal.kommune.no

Invitasjon til dialogkonferansen finner du her:

Share