22 January 2019

Kommunesektorens internasjonale dag 2019

kommunesektorens internasjonale dag

5. mars inviterer KS til kommunesektorens internasjonale dag i Oslo. Årets konferanse vil sette arbeidet i kommune og fylkeskommune inn i en større sammenheng og målet er å inspirere til å ta i bruk bærekraftmålene og europeisk samarbeidsprogrammer som verktøy for å koble lokal og regional utvikling.

Blant innleggsholderne finnes blant annet kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, som skal gi et innblikk i EUs nye programperiode for 2021-2027.  Det vil også drøftes konkrete muligheter i EU programmer for norske kommuner og fylkeskommuner i inneværende periode.

Finn hele programmet, påmelding og annen praktisk informasjon her.

Share