27 October 2013

Konferanse om bruk av LNG i sjøtransport

IMG_7888

6. november inviterer den norske EU-delegasjonen i Brussel, Norges ambassade til Belgia og Det Norske Veritas til konferanse om mulighetene for å benytte flytende naturgass (LNG) i europeisk skipstransport.

EU arbeider for å få godstransporten over fra vei til bane og sjø og for en grønnere maritim sektor generelt. EU har blant annet som mål å redusere karbonutslipp fra shippingindustrien med 40%, og tilrettelegging for økt bruk av LNG ses på som et sentralt virkemiddel i denne sammenhengen.

Fra norsk side har man i lengre tid vært opptatt av å øke bruken av LNG og er et av landene som har kommet lengst på området. I Stavangerregionen har man allerede flere LNG-drevne båter og ferjer i drift, og Risavika er som kjent vertskap for en LNG-fabrikk.

Konferansen finner sted på Norway House i Brussel den 6. november klokken 10.00-15.00. og blant innlederne er blant annet representanter fra Europakommisjonen og Europaparlamentet.

For å lese mer informasjon og påmelding, les her.

Share