28 February 2020

Konferanse om EUs fremtid

thefutureofeurope_bouton

Foto: European Economic and Social Committee

I mai arrangeres Future of Europe konferansen som, ved hjelp av EUs borgere, skal fastsette EUs planer for å styrke og forbedre det Europeiske demokratiet i tidsperioden 2020-2022. 

Konferansen skal starte i mai og deretter vare i to år frem til 2022. Den 15. januar lanserte Europaparlamentet offisielt debatten om the Future of Europe og la samtidig frem sine visjoner og ønsker om innhold til konferansen. Parlamentet ønsker å åpne opp for konsultasjoner med innbyggerne gjennom såkalte “agoraer”, folkesamlinger på 200-300 personer, inspirert av det greske demokratiet.

Kommisjonen på sin side ønsker en videreføring av de veletablerte Citizens’ Dialogues; byrådsmøter på tvers av Europa, hvor innbyggere blir invitert til å delta i diskusjoner med EUs representanter innenfor forskjellige temaer.

Skeptiske EU-ledere
Til tross for entusiasme fra både Europaparlamentet og Europakommisjonen blir ideen møtt med skepsis fra EUs ledere. Det er spesielt Europakommisjonens planer om å drøfte eventuelle traktatendringer for å  endre prosedyrene for hvordan kommisjonspresidenten blir valgt som har ført til negativ tilbakemeldinger fra Europas stats- og regjeringssjefer. Etter at kommisjonen publiserte sin visjon for konferansen den 22. januar, ble forslagene angående traktatendringer tatt ut av det første utkastet.

Bakgrunn
Den franske presidenten Emmanuel Macron var først ute med ideen om å etablere en konferanse om EUs fremtid. Tråden ble tatt opp av kommisjonspresident Ursula von der Leyen, som inkluderte forslaget i sine politiske retningslinjer for Europakommisjonen for 2019-2024. Der foreslår hun å arrangere en konferanse hvor formålet er å gi Europeiske borgere muligheten til å ytre sin mening om hva de ønsker skal være retningen videre, spesielt med tanke på EUs institusjoner.

Les mer om konferansen her.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january-2020_en.pdf

Share