28 October 2014

Konferanse om fjernvarme i Europaparlamentet

Celsius_cities-map7-1500x43016. oktober ble det arrangert en konferanse om CELSIUS-prosjektet i Europaparlamentet. CELSIUS er et Smart Cities-prosjekt som tar sikte på å økte utbyggingen av fjernvarme- og kjølesystemer i Europa, og inkluderer en rekke europeiske byer, blant annet Rotterdam, Köln og Göteborg. Diskusjonspanelet inkluderte representanter fra både Europaparlamentet, Europakommisjonen, bymyndigheter og representanter fra fjernvarmeindustrien. Stavangerregionens Europakontor var til stede under konferansen.

Under konferansen ble det blant annet vektlagt at det er betydelige variasjoner mellom EUs medlemsland hva gjelder utbygging av fjernvarmenett. Fjernvarme ble fremhevet som en bærekraftig og rimelig energikilde som også bør inngå i EUs energisikkerhetsstrategi. Gjennom å introdusere fornybar energi i fjernvarmesystemet kan man også benytte seg av lokale energikilder, noe som også fremmes av CELSIUS-programmet.

Konferansen ga detaljerte og interessante eksempler fra Rotterdam, Göteborg og Köln, som alle har velutbygde fjernvarme- og kjølingsnett. I Göteborg dekkes 90% av byens bygninger av fjernvarmenettet. Motivasjonen bak utbyggingen som startet på 50-tallet var et ønske om bedre luftkvalitet og å redusere oljeavhengigheten i varme- og kjølesektoren. Under konferansen ble også byenes rolle i veikartet frem mot et lavkarbonsamfunn i 2050 vektlagt, og fjernvarme ble fremhevet som et sentralt og kostnadseffektivt virkemiddel for dette målet.

Les mer om CELSIUS-prosjektet her.

Share