22 October 2019

Konferanse om forskningsresultater fra vegtransportprosjekter i Horisont 2020

truck_highway_calendar

4-5. desember arrangeres den tredje utgaven av “European Conference: Results from Road Transport Research in H2020 projects” i Brussel. Formålet med konferansen er å presentere forskningsresultater fra Horisont 2020 prosjekter innenfor vegtransport.

Tema for årets konferanse er grønne kjøretøy, urban mobilitet, logistikk, smarte transportsystemer, sikkerhet og automatisert vegtransport m.m.

For påmelding bruk følgende link.

Share