14 November 2016

Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

Foto: Norsk Kulturforum.

Foto: Norsk Kulturforum.

31.-januar-1. februar arrangerer Norsk Kulturforum konferanse om internasjonal kulturkraft i Bergen. Arrangementet finner sted på Radisson Blue Bryggen og skal bidra med med nettverk, kompetansedeling og kunnskapsformidling om muligheten i internasjonalt kultursamarbeid. Arrangementet retter seg særlig mot kommuner. På konferansen vil det blant annet informeres om kulturmidler innen en rekke EU-programmer, som Interreg, Kreativt Europa, Erasmus+ og Aktiv Ungdom.

Program- og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig her.

Share