30 January 2015

Konferanse om klynger og smart spesialisering

StartUp Europe mainEr du interessert i regional utvikling og omstilling? Hold av 27-28. april. Da arrangerer Europakommisjonen konferansen  “GROW your REGIOn: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation through Clusters” i Brussel.

Fokus er på økonomisk omstilling og klyngepolitikk, smart spesialiseringsstrategier og industri- og næringspolitikk mer generelt. I konferansen vil man dele erfaringer omkring hvordan smart spesialiseringsstrategier og klynger kan omforme en region og bidra til vekst. Konferansen vil også orientere seg mot mulighetene som fins innenfor EU-programmene COSME og Horisont 2020.

Påmeldinginformasjon publiseres fortløpende på denne siden. Spørsmål kan rettes til arrangørene.

Share