2 November 2023

Konklusjonen fra ESA er tydelig – Norge må trappe opp klimainnsatsen


Norge ligger ikke an til å nå klimamålene innen 2030, skriver ESA.

ESA publiserte 31 oktober en rapport på hvordan Norge og Island ligger an på klimaforpliktelsene.

Og konklusjonen fra ESA er tydelig. Norge gjør ikke nok.

– Norge oppfordres sterkt til å vurdere ytterligere tiltak for å redusere utslippene, skriver ESA i en pressemelding.

Dette på grunn av at Norge ligger langt fra å nå målene med dagens tiltak, heter det videre i rapporten.

ESA følger med

Det er ESA som er ansvarlige for å overvåke at Island og Norge lever opp til klimaforpliktelsene sine under EØS-avtalen.

ESA gjennomfører årlig vurderinger av fremgangen til de to landene med å nå målene sine i henhold til  Effort Sharing Regulation og LULUCF Regulation.

Ambisiøst regelverk

Effort Sharing-reguleringen fastsetter bindende mål for reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Den gjelder for sektorer som jordbruk, bygg og anlegg, transport, avfall og industri som ikke omfattes av Emission Trading System (ETS), det europeiske systemet for handel med utslippskvoter.

LULUCF-reguleringen krever at statene sørger for at utslippene fra arealbruk og skogbruk balanseres med minst like mye fjerning av CO2 fra atmosfæren.

I 2020 økte EU ambisjonene med nye Fit for 55. Målet er å kutte klimagassutslippene med minst 55% innen 2030.

Som en del av “Fit for 55-pakken” har EU endret Effort Sharing- og LULUCF-reguleringene for å gjenspeile det nye målet.

Ikke innlemmet i EØS

Selv om Island og Norge har gitt lignende løfter som EU under Parisavtalen, er endringene i Effort Sharing- og LULUCF-reguleringene ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Og ESA har i oppdrag å vurdere fremgangen som Island og Norge har gjort mot målene som for øyeblikket gjelder under EØS-loven.

Dermed vurderer rapporten Island og Norge i forhold til tidligere forpliktelser under Parisavtalen om en reduksjon på minst 40% innen 2030 sammenlignet med 1990, i stedet for en reduksjon på minst 55%.

Gjør ikke nok

Og her konkluderer ESA at Norge ikke gjør nok for å nå 40% innen 2030.

I følge ESA’s beregninger vil Norge kun ha nådd et reduksjonsnivå på 31,7% på Effort Sharing innen 2030, altså 8,3% mindre enn det som er påkrevd gjennom EØS-avtalen.

Det betyr at Norge allerede ligger bakpå med å nå det gamle reduksjonsmålet på 40% og er veldig langt unna det nye 55%-målet.

ShareAuthor

Håkon Langeland