11 December 2012

Könskvotering kontroversiellt i EU

gender+equal+opportunity+or+representation+SCC-AIPub-A-løpet-stor-AFP000196062

EU kommissionen har  lagt fram ett nytt lagförslag om könskvotering for börsnoterade bolag i EU. Initiativet kommer från justitiekommissionaren Vivianne Reading. Lagförslaget har mött hårt motstånd både intern inom EUs kommissionen och bland EU-ländernas regeringar.

På grund av det starka motståndet så var Reading  tvungen att ta tillbaka sitt ursprungliga förslag till lagstifting. Den andra versionen av lagförslaget som nu  godtagits av EU kommissionen har kritiserats för att vara en urvattnad text.

I förslaget står det skrivet att  kvinnor ska utgöra minst 40% av bolagsstyrelseledamöterna i EU länderna innan år 2020. Denna regel kommer dock enbart att gälla för börsregistrerade bolag med fler än 250 anställda. Dock så  ser det i nuläget inte ut att bli så att bolag som ej når upp till det fastställda målet riskera böter.

Kommissionens förslag måste nu godkännas av EU:s medlemslander i ministerrådet och av ledamöterna i Europaparlamentet. Av EU:s medlemsstater ar det enbart Frankrike som liksom Norge har en nationell lagstiftning som fastställer att minst 40% av bolagsstyrelseledamöterna ska vara kvinnor. Danmark, Finland, Grekland, Österrike och Slovenien har nationell lagstiftning gällande kvotering för statligt ägda bolag.

EU kommissionen är ingen förebild i sammanhanget. Enbart 9 av de 27 kommissionärerna är kvinnor

Share