24 August 2016

Konsortium søker skandinaviske partnere til energiprosjekt

Horisont 2020Vi har mottatt et partnersøk fra Greater Manchester, som søker partnere til et prosjekt om energistyring, integrering og lagring av fornybar energi.

Prosjektinitiativtaker: Greater Manchester Combined Authority (UK)
Øvrige prosjektpartnere: Barcelona Metropolitan Area (Spania) og E.ON (Tyskland)
Program: Horisont 2020
Utlysning: LCE-04-2017 Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables
Prosjekttittel: Smart Management and Renewable Technology with Innovative Efficient Storage (SMARTIES)
Prosjektbeskrivelse: SMARTIES-prosjektet handler om å demonstrere innovative løsninger i europeiske byer/regioner, som kombinerer storskala energilagring, fornybar energi, teknologier for å håndtere etterspørsel, samt tilkobling til strømnett og styring av overføringsnettet. Formålet er at disse innovative løsningene, som kombinerer generering, lagring og styring av fornybar energi, skal kunne oppskaleres og replikeres andre steder i Europa.
Potensielle partnere: Konsortiet er på jakt etter 1-2 europeiske byer eller regioner som kan tenke seg å være pilotsted for en av demonstrasjonene. Det forventes at den aktuelle byen/regionen har eksisterende fornybarkapasitet, og at byen/regionen tar med seg en teknisk partner og et nettselskap. Konsortiet er spesielt interesserte i skandinaviske partnere.
Prosjektets forventede varighet: 48 mnd./4 år
Budsjett: 12-15 millioner euro. Offentlige aktører kan oppnå 100% finansiering, private 70%.

Interesserte aktører bes ta kontakt med Neil Jones ( +44 (0) 161 237 4070, neil.jones@neweconomymanchester.com ) eller Sean Owen (+44 (0) 161 234 3688, s.owen@manchester.gov.uk ) i Greater Manchester Combined Authority. Fristen for å melde interesse er 6. september.

For mer informasjon om prosjektet, se vedlegg nedenfor.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om prosjektet til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell interesse.

Share