27 September 2016

Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel

Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel 19.-21. september. Her er gruppen fotografert inn i Europaparlamentet. Foto: Terje Gravdal.

Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel 19.-21. september. Her er gruppen fotografert inn i Europaparlamentet. Foto: Terje Gravdal.

Sammen med Vest-Norges Brusselkontor var Stavangerregionens Europakontor vertskap da kontrollutvalgene fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal besøkte Brussel 19.-21. september. Gruppen besto av 21 personer, som i løpet av tre intensive dager fikk møte en rekke norske og europeiske aktører i Brussel.

På første programdag fikk deltakerne et innblikk i hvordan de norske regionkontorene arbeider, og fikk deretter lære mer om hvordan KS og NHO jobber for å fremme norske interesser i Brussel. Flere deltakere bet seg merke i hvordan EØS-avtalen påvirker Norge, og mange var interesserte i de pågående TTIP-forhandlingene og Brexit-debatten.

 “Når 70% av saken som behandles av fylkestinget er berørt av EØS-regelverket er det viktig at vi som er medlemmer av kontroll- og kvalitetsutvalget får førstehånds innblikk i hvordan det jobbes fra vårt eget kontor i forhold til EU og EØS-sakene. Særlig spennende var det å høre om Triangulum, hvor Stavanger og utbyggingen av Paradis-området er inne som et EU-prosjekt. Sett med kontrollutvalgsøyne er det nyttig at vi som region har et eget kontor, som gjennom tett dialog følger de forskjellige institusjonene i Brussel. Det var også interessant å observere usikkerheten i EU-miljøet knyttet til Brexit, og beklagelig at EU har foretatt en snuoperasjon i migrasjonsspørsmålet”, sier Olav Eggebø Aanonsen i Rogaland Kontroll- og kvalitetsutvalg (KrF). 

Deltakerne fikk også møte flere av de europeiske institusjonene. Gruppen hadde møte med både ESA, EFTA-domstolen og EUs korrupsjonsbekjempelsesbyrå OLAF, og fikk også anledning til å lære mer om EUs migrasjonspolitikk. Det ble også satt av tid til å besøke Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Europakontoret takker for hyggelig besøk, og håper deltakerne tar med seg ny kunnskap og informasjon til sine respektive kommuner og fylkeskommuner.

Share