18 August 2014

Juncker’s 10 prioriteringer

Jean-Claude-Juncker15. juli  gav et flertall av Europaparlamenterikerne  sin støtte til Jean-Claude Juncker’s kandidatur som ny president i Europakommisjonen etter at presidentkandidaten hadde  presentert sine politiske visjoner i form av ti prioriteringer.

Krisen preger fortsatt EU-samarbeidet, og Junckers prioritet nummer en er å styrke konkurransekraft, stimulere investering og skape arbeidsplasser. Til dette formålet har han blant annet lovet å presentere en investeringspakke på 300 milliarder euro innen tre måneder inn den nye Kommisjonens mandat. Målet er at pakken skal stimulere investeringer fra offentlig og privat sektor den kommende treårsperioden.

Under tittelen A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth and Democratic Change, definerer Juncker følgende ti prioriteringer:

1. Sysselsetting, vekst og investeringer
2. Et indre, digitalt marked
3. En sterk energiunion en klimapolitikk for fremtiden
4. Et dypere og mer rettferdig indre marked med en sterkere industribase
5. En dypere og mer rettferdig økonomisk og monetær union
6. En balansert handels- og investeringsavtale med USA
7. En justispolitikk basert på fundamentale rettigheter og gjensidig tillit
8. Ny migrasjonspolitikk
9. EU som en sterkere global aktør
10. Demokratisk endring

Les hele programmet her

Share