1 March 2016

Kristin Hetland ny medarbeider ved Stavangerregionens Europakontor

Kristin-Hetland_mediumKristin Hetland (36) tar over hjemmesekretariatsfunksjonen ved Stavangerregionens Europakontor etter Andreas Heskestad.

Hjemmesekretariatsfunksjonen innebærer ansvar for oppfølging av styret og arbeidsgruppen i SrE, i tillegg til å være bindeledd mellom kontoret i Brussel og partnerne i regionen der prosjektutvikling og -støtte står sentralt.

Kristin har utdanning fra Forsvaret og ved Kaospilotene i Århus og har arbeidet med innovasjon i forskjellige kapasiteter, blant annet som prosjektleder for Greater Stavangers bidrag til Nordic Edge. Kristin har også stått ansvarlig for årets Impact Week.

Vi takker Andreas for solid innsats og ønsker Kristin velkommen!

Share