27 June 2013

Kroatia blir EUs 28. medlemsland

Croatia-elections-for-EU-parliament

1. juli er flere år med forhandlinger og forberedelse over og Kroatia blir det 28. landet som innlemmes i EU-samarbeidet.

Etter ti år som kandidatland, blir altså Kroatia endelig EUs 28. medlemsland. Kroatia søkte om medlemskap i 2003 og ble tildelt kandidatstatus allerede i 2004, men prosessen ble forsinket av en grensekonflikt med Slovenia. Det er stor oppslutning om medlemskap i landet. Da det ble holdt folkeavstemning i 2009 stemte hele 66 % for medlemskap.

Som medlem av EU, vil Kroatia nå få «sin» kommissær i Kommisjonen, sine representanter i Europaparlamentet og det skal dessuten rekrutteres ca 250 kroatiske funksjonærer til Europakommisjonen.

EU har gått gjennom en fordypning av samarbeidet de siste årene og visepresident i Europakommisjonen Maroš Šefčovič, har uttalt at Kroatia er det landet som har vært klart best forberedt på medlemskap de siste årene.

Enkelte har kommentert at landet blir medlem i krisetid, men som landets statsminister påpekte i et intervju nylig, så er det ikke EU som har skapt krisen i  Europa.

Share