3 January 2023

Kroatia joins the chat


Kroatia ble medlem av EU i 2013, og er dermed unionens yngste medlem. 10 år etterpå, fra 1 januar 2023, ble landet også en del av Europas passfrie Schengenområde. Samme dag innførte de euro som landets valuta.

Kommisjonen beskriver innføringen av euro og fullt medlemskap i Schengen som en viktig historisk milepæl for Kroatia, for euro- og Schengenområdene, og for EU som helhet.

Innføringen er et resultat av et lengre arbeid for å demonstrere at Kroatia kan følge eurosonens krav for økonomisk styring.

1 av 20

Kroatia blir medlemsland nummer 20 i eurosonen, og en del av 347 millioner EU-borgere som bruker valutaen. Euroen og den gamle kroatiske valutaen kuna kommer til å brukes samtidig i en kort overgangsperiode på 14 dager.

Ifølge BBC ønsket nasjonalistiske partier å beholde kunaen som landets valuta, men de ble avvist av landets forfatningsdomstol. Norske Finansavisen skriver at mange er positive til å bli med i Schengenområdet, spesielt i turistnæringen, men at det finnes en skepsis til deltakelsen i euroen, da flere frykter høyere priser.

Schengenområdet = fri bevegelse

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen har ønsket Kroatia velkommen inn i både euroen og Schengenområdet og påpekte at utvidelse av Schengen gjør EU sterkere, samtidig som Kroatia nå på en fullverdig måte kan bidra til et mer velstående og motstandsdyktig Schengen.

Den kroatiske innenriksministeren Davor Božinović åpnet grensen til Slovenia i området Bergana sammen med den Slovenske innenriksministeren Sanja Ajanović Hovnik ved midnatt på nyttårsdagen. Ifølge Politico uttrykte Božinović at fjerningen av barrierene er en endelig bekreftelse på deres europeiske identitet, som flere generasjoner av kroatere har kjempet for.

Under Schengen avsluttes dermed de strenge passkontrollene til blant annet EU-naboene Ungarn og Slovenia. Passkontrollene vil fortsette ved yttergrensene til Serbia, Bosnia og Montenegro.

På den norske regjeringens hjemmesider opplyses det om at passkontrollen for reisende med fly vil bli opphevet fra og med 26. mars i år. Selv om en alltid skal reise med gyldig reisedokument, kan denne bestemmelsen muligens underlette reisen for nordmenn som skal reise til landet.

Foto: Marcel Strauß på Unsplah

ShareAuthor

Ebba Lord