25 April 2013

KS’ halvårsrapport om aktuelle EU/EØS saker

ks_stort_bilde

KS ga nylig ut «På gang i EØS» for våren 2013. Personvernforordningen og offentlige anskaffelser er blant hovedsakene KS vil engasjere seg i det kommende halvåret.

«På gang i EØS» kommer ut to ganger i året.

I “På gang i EØS” gir KS en oversikt over noen utvalgte saker som diskuteres i EU/ EØS våren 2013 og som vil få innvirkning på norsk kommunesektor. Det kan skje ved at eksisterende regelverk endres eller nytt kommer til, eller ved at det lanseres nye samarbeidsordninger eller programmer som norske kommuner og fylkeskommuner kan delta i.

Skrivet er på rundt 30 sider og er delt inn i følgende kapitler: 1) «Tilstandsrapport» i EU og EØS, 2) Offentlige anskaffelser og støtte, 3) Arbeidsliv, 4) Helse, 5) Miljø, klima, energi og transport, 6) IKT, 7) EØS-midlene og EUs samhørighetspolitikk, og 8) Rådgivende forum.

Verdt å lese!

Les EU-delegasjonens artikkel om saken her.

Share