25 April 2013

KS-kurs om EU/EØS

ks_stort_bilde

Arbeider du i offentlig sektor og har lyst til å heve kompetansen på EU/EØS? Meld deg på KS’ kurs om kommunesektoren og EU/EØS innen 21. juni.

EU/EØS påvirker alle de ulike rollene kommuner og fylkeskommuner har, og det i stadig større grad. Dette er bakgrunnen for at KS har utviklet dette kurset som er skreddersydd for kommuner og fylkeskommuner.
KS og Høgskolen i Lillehammer har utviklet kompetanseprogrammet som gir deg grunnleggende kunnskap om EU/EØS, og som vil bidra til å gjøre deg rustet til å jobbe med EØS-relaterte saker i egen virksomhet. Programmet kan lede til eksamen med 15 studiepoeng for de som ønsker det.

Studieprogrammet består blant annet av samlinger både i Brussel og i Norge, og blant de mange tema som studeres, er disse:

  • EU/EØS, EFTA og lokaldemokratiet
  • EØS-avtalens konsekvenser for kommunalt handlingsrom
  • EFTA og EU-institusjonene
  • EUs regionalpolitikk – betydning for Norge
  • EU/EØS-regelverk i kommunal hverdag: Offentlig støtte og offentlige anskaffelser
  • Europeiske samarbeidsprogrammer tilgjengelige for kommunesektoren
  • Norsk kommunesektor og europeisk flernivåstyring
  • Forvaltning og implementering av EØS-avtalen i norsk politikk

Les mer om opplegget her. Søknadsfristen er 21. juni.

Share