26 October 2018

Strategi for Høgskulen på Vestlandet 2019-2023

Campus Haugesund

Foto: Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har lansert strategi for perioden 2019-2023. Høgskulen har nylig fusjonert med blant andre Høgskulen Stord/Haugesund, og er i en omstillingsfase. HVL har som målsetting å bli universitet innen 2023.

HVL ønsker å bli et universitet som har en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Sentralt i strategien står spesielt tre stikkord; samspill, bærekraft og nyskaping.

Med utgangspunkt i disse stikkordene har HVL valgt ut en rekke faglige satsingsområder som skal styrke profilen og vedlikeholde og videreutvikle koblingene til velferdsinstitusjonene, næringslivet og den offentlige forvaltningen i regionen.

Satsingsområdene for HVL 2019-2023 er:
– Ansvarlig innovasjon
– Bærekraftig utvikling
– Dannelse
– Folkehelse
– Profesjon- og arbeidslivsrettet forskning
– Sikkerhet
– Teknologi

Høgskulen på Vestlandet er medlem i Stavangerregionens Europakontor gjennom sine campuser på Stord og i Haugesund.

Les hele strategien her.

Share