20 May 2013

Kvinner fortsatt underrepresentert innen FoU

gender+equal+opportunity+or+representation+SCC-AIPub-A-løpet-stor-AFP000196062

Rapport viser at det fortsatt er en vei å gå før man oppnår kjønnsbalanse innen forskningssektoren både i Norge og ellers i Europa.

I rapporten «She Figures», som er utarbeidet av Europakommisjonens generaldirektorat for forskning, innovasjon og vitenskap (DG RTD) og Eurostat, i samarbeid med Helsinkigruppen for kvinner og forskning, går det frem at antallet kvinnelige forskere i Europa er økende.

Samtidig er kvinner stadig underrepresentert i enkelte vitenskapelige disipliner, og fortsatt er det få som besitter toppstillinger innen forskning.  I tillegg til EUs medlemsland er også Norge med i undersøkelsen.

Les den norske EU-delegasjonens omtale av rapporten her

Share