22 May 2019

Lær mer om Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

perpetual_bulbs

Foto: Europakommisjonen

Den 5. juni arranger EUs Delegasjon til Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet informasjonsseminar om Det europeiske innovasjonsråd (European Innovation Council) i Oslo.

Det europeiske innovasjonsrådet skal hjelpe utvalgte gründere og mindre bedrifter med gode innovasjonsideer som kan bli lønnsomme.

Informasjonsseminaret vil ta for seg muligheter for prosjektfinansiering i Enhanced EIC Pilot, som tilbyr opp til 4 millioner euro i finansiering for nye teknologier. I tillegg vil EIC Accelerator Pilot presenters, som tilbyr finansiering til små og mellomstore bedrifter som allerede er etablert i markedet.

Les mer og meld deg på informassjonseminaret her.

Share