23 January 2015

Lanseringskonferanse Interreg – Nordsjø- og Østersjøprogrammene

Logo_Interreg_HarmonisedDe nye Interreg V-programmene for Østersjøen og Nordsjøen ble offisielt lansert i Norge 20. januar. På konferansen, som fant sted på Lillehammer i regi av samarbeidsorganisasjonen Østlandssamarbeidet, deltok nærmere 90 personer, med representanter for sekretariatene for de to programmene foruten de norske medlemmene i styringskomiteene for disse.

Det nye Østersjøprogrammet og dets tematiske prioriteringer ble presentert av prosjektrådgiver Elena Kolosova fra kontoret i Riga, mens lederen av Nordsjøprogrammets sekretariat, Christian Byrith, presenterte Nordsjøprogrammet.

Østersjøprogrammet er allerede godkjent av Europakommisjonen og har lansert sin første prosjektutlysning, med frist 2.februar for konseptsøknader (trinn 1).

Nordsjøprogrammet ble levert til Kommisjonen et par måneder for sent og er derfor enda ikke godkjent, men det har fått tillatelse til å lansere første utlysning med forbehold om endelig godkjenning. Første utlysning blir lansert 27.april, med søknadsfrist 30.juni. Første utlysningsrunde i Nordsjøprogrammet vil omfatte både konseptsøknader (trinn 1) og fullstendige søknader (trinn 2). I framtida kan en derimot ikke sende inn trinn 2-søknader direkte uten først å ha vært gjennom trinn 1.

Etter innledningene var det parallelle, tematiske sesjoner som så nærmere på de prioriterte områdene innovasjon/vekst, energi/klima/miljø og grønn transport/mobilitet. I parallellsesjonene var det ytterligere orienteringer fra programsekretariatene og presentasjoner fra ulike fagmiljøer.

Share