16 December 2014

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene

interreg_ivcI dialog med kommunal- og moderniseringsdepartementet og nasjonale kontaktpunkt inviterer Østlandssamarbeidet til lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet. Arrangementet finner sted på Thon Hotel Area i Lillestrøm tirsdag 20. januar 2015. Konferansens formål er å øke kunnskapen om de nye Interreg B-programmene og stimulere til økt interesse for norsk deltakelse i disse.

Arrangementet retter seg mot offentlige aktører på både nasjonalt, fylkes- og kommunalt nivå, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt, næringslivsnettverk og bedrifter. Konferansedeltakelse er gratis.

Påmeldingsfrist er satt til 19. desember. Du kan registrere deg her. Konferanseprogram er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Program Interregkonferanse jan2015

Share