8 January 2015

Latvia har formannskapet i EU

LatviaMed slagordet «et konkurransedyktig, digitalt og engasjert Europa» overtok Latvia det halvårige formannskapet i det Europeiske Råd 1. januar 2015. Det er første gang Latvia innehar EU-formannskapet, og det er andre gangen et baltisk land har denne rollen. Litauen var formannskapsland høsten 2013.

Innenfor de tre hovedprioriteringene har det latviske formannskapet identifisert sentrale tema for det kommende halvåret:

Et konkurransedyktig Europa:

 • Den europeiske investeringsplanen
 • Styrking av det indre markedet
 • Forbedret konkurransekraft for industri- og tjenestesektoren
 • Etablering av en europeisk energiunion

Et digitalt Europa:

 • Et sterkt og samstemt databeskyttelsesrammeverk
 • Forbedret cybersikkerhet
 • En strategi for EUs digitale indre marked
 • Et kompromiss for den kommende telekommunikasjonspakken

Et engasjert Europa:

 • Den Europeiske Naboskapspolitikken, med et særlig fokus på Ukraina og EUs Østlige Partnerskap
 • Styrking av det transatlantiske partnerskapet. Ønsker å konkludere TTIP-forhandlingene med USA i løpet av 2015
 • En EU-strategi rettet mot landene i Sentral-Asia
 • EUs utviklingsmål for perioden etter 2015
 • EUs utvidelsespolitikk

Latvias prioriteringer sammenfaller med Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015, hvor særlig investeringspakken, det digitale indre marked og energiunionen står sentralt. I løpet av de neste seks månedene vil det finne sted en mengde møter og arrangementer i Riga, regi av formannskapet. Det mest prestisjetunge er toppmøtet i slutten av mai, hvor EUs Østlige Partnerskap står på dagsorden.

Helse
I tillegg til ovennevnte tre prioriteringer, ønsker også det latviske formannskapet å sette helsepolitikk på dagsorden. Landets helseminister Guntis Belēvičs sier til European Voice at han ønsker å fremme en sunnere livsstil blant barn, med fokus på kosthold og fysisk aktivitet, og at folk i større grad gis muligheten til å ta ansvar for egen helse, blant annet ved hjelp av apper og digital helseundervisning. Belēvičs ønsker å promotere sunn mat uten tilsetningsstoffer for å motvirke overvekt i befolkningen, og ønsker også at man fokusere på å redusere alkohol- og sukkerinntak. Også kampen mot multiresistent tuberkulose vil få økt oppmerksomhet. Helsepolitikk er dessuten tema når eHealth Week 2015 arrangeres i Riga i mai.

EU-formannskapets hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den forrige trioen besto av Irland, Litauen og Hellas. Italia var det første landet i den nåværende trioen, og Latvia gir stafettpinnen videre til Luxembourg i juli. Trioen i 2016-17 består av Nederland, Slovakia og Malta.

Les mer om det latviske EU formannskapet her, og hos European Voice. Her finner du kontorets tidligere omtale om Latvias prioriteringer. Formannskapsprogrammet i sin helhet er tilgjengelig her.

Share