7 January 2015

Litauen innfører euro

lithuania_bank1. januar 2015 byttet Litauen ut sin nasjonale valuta, litas, med euro. Landet ble med dette det 19. medlemmet av eurosonen, og den europeiske fellesvalutaen benyttes nå i alle de baltiske landene. Estland skiftet ut kroonen i 2011, mens Latvias lats ble erstattet med euro i 2014.

Litauens sosialdemokratiske statsminister Algirdas Butkevičius fremhevet euroinnførselen som en garanti for økonomisk og politisk sikkerhet, og hevdet at man med dette forankrer landet i Vesten. Litauens regjering håper at valutaovergangen vil føre til økt handel og fallende lånekostnader. Ratingbyrået Fitch spår en økonomisk vekst på 3,5 % i 2015, hvis dette slår til, vil Litauen ha høyest vekst i eurosonen.

Samtidig viser litauiske meningsmålinger at omkring halvparten av de spurte har vært skeptiske til innføringen av euro i landet. Mange frykter prisøkninger, og to tredjedeler av de spurte nevner utfasingen av litas som et tap av nasjonal identitet. Usikkerhet knyttet til uro i eurosonen og eventuelle kostnader for Litauen dersom Hellas skulle forlate fellesvalutaen har også blitt nevnt. Euroforkjempere i landet viser imidlertid til liknende meningsmålinger i Latvia og Estland før euroen ble innført, hvor folkemeningen har endret seg betraktelig siden. På Eurobarometermålingen fra høsten 2014 støttet henholdsvis 83% av esterne og 74% av latvierne innføringen av den europeiske fellesvalutaen. I den aktuelle målingen støttet også 63% av litauerne innføringen av euro, opp fra 41% i 2013.

Les mer om saken hos Euractiv og Delfi.

Share