27 June 2013

Litauen overtar formannskapet i Rådet

logai-06

Den økonomiske krisen vil prege også det Litauiske formannskapet som starter 1. juli.

Litauen tar over formannskapet i Rådet for den europeiske union 1. juli etter Irland. Også Litauens formannskap vil være preget av den økonomiske krisen og styrket økonomisk vekst, konkurransekraft og forsterkning av det indre markedet er definert som overordnede mål for formannskapet.  Litauen vil bidra til å skape et Troverdig, Voksende og Åpent EU (credible, growing, open).

Troverdig EU 
Litauen ønsker å øke den økonomiske troverdigheten til EU, og vil arbeide for sunnere offentlige finanser, for at rammen for en bankunion skal videreutvikles og at allerede avtalte reformer omkring fordypning av den økonomiske og monetære union skal iverksettes.

Voksende EU
Videre skal det arbeides for vekst og velferd i EU med utgangspunkt i Europa 2020. For å snu den negative trenden, skal det arbeides mot et felles indre marked som er digitalt avansert. Det skal satses på forskning og innovasjon og et felles energimarked skal være en realitet innen utgangen av 2014.

Åpent EU
Litauen ønsker også å fremme et åpent EU som har tett dialog med østlige partnere som Ukraina, som åpner for nye medlemskapsforhandlinger og som samtidig kontrollerer grensen på en smart måte. Formannskapet vil legge til rette for frihandel med strategiske partnere som USA, Japan og Canada.

Det er verdt å merke seg at de bilaterale forhandlingene mellom USA og EU allerede er i gang. Et prioritert samarbeid mellom USA og EU kan påvirke norsk næringsliv negativt og norske nasjonale myndigheter er i full gang med å vurdere hvordan man best kan håndtere situasjonen.

Formannskapet går på omgang mellom EUs medlemsstater på halv-årlig basis, og om et halvt år går stafettpinnen videre til Hellas, deretter Italia.

Les mer om Litauens formannskap på hjemmesidene deres her

Les omtale av formannskapet i den norske delegasjonenens nyhetsbrev her

Share