29 November 2013

LNG – fremtidens drivstoff

6. november arrangerte den norske EU-delegasjonen i Brussel, Norges ambassade til Belgia og Det Norske Veritas en konferanse om mulighetene for å benytte flytende naturgass (LNG) i europeisk skipstransport. David Ottesen fra Risavika havn var blant deltakerne.

Et sentralt spørsmål under konferansen var hvordan Europa kan opprettholde en konkurransedyktig skipsfart og på samme tid redusere miljøskadelige utslipp. Det ble blant annet påpekt at det er behov for infrastruktur og fellesregler for bunkring og sikkerhet. Europakommisjonen har lagt frem et forslag om at det innen 2020 skal være LNG-anlegg i alle de viktigste havnene i EU. Blant tema som ble diskutert var standardisering av bunkringsprosedyrer på tvers av landegrenser, miljøivaretakelse, trafikk og prisnivå.

Som nevnt i tidligere artikkel om konferansen, arbeider EU for å få godstransporten over fra vei til bane og sjø og for en grønnere maritim sektor generelt. EU har blant annet som mål å redusere karbonutslipp fra shippingindustrien med 40 %, og tilrettelegging for økt bruk av LNG ses på som et sentralt virkemiddel i denne sammenhengen.

Fra norsk side har man i lengre tid vært opptatt av å øke bruken av LNG og er et av landene som har kommet lengst på området. I Stavangerregionen har man allerede flere LNG-drevne båter og ferjer i drift, og Risavika er som kjent vertskap for en LNG-fabrikk.

Les EU-delegasjonens omtale av konferansen her.

Share