26 June 2015

Luxemburg overtar EU-formannskapet 1. juli

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Det latviske EU-formannskapet går mot slutten, og Luxemburg forbereder seg på å ta over stafettpinnen 1. juli. Med sin forhistorie som et av EUs seks grunnleggerland blir det tolvte gangen Luxemburg innehar formannskapet, og landet har identifisert en rekke prioriteringsområder for den kommende seksmånedersperioden:

  • En Union for Europas innbyggere: innbyggerdialog, næringslivsstøtte, bedre regulering og økt lovgivningskvalitet.
  • Tiltrekke investeringer for å skape vekst og arbeidsplasser: Investeringsfondet, kapitalmarkedsunion, en styrket europeisk industripolitikk og -strategi, forskning og innovasjon og enighet om EU-budsjettet for 2016.
  • En forsterket sosial dimensjon i EU: investeringer i sosial og menneskelig kapital, styrket sysselsetting blant kvinner, pasientsikkerhet, samt utdannings- ungdoms- og kulturinitiativer.
  • Migrasjonshåndtering og forening av frihet, rettferdighet og sikkerhet: en effektiv europeisk innvandringspolitikk, styrking av EUs grunnverdier, reform av EU-domstolen, personvern, terrorbekjempelse, en europeisk sikkerhetsstrategi frem mot 2020.
  • Revitalisering av det indre marked gjennom fokus på den digitale dimensjonen: immaterielle rettigheter, SMB-støtte, energiunionen, et indre elektrisitetsmarked, energieffektivisering, europeisk transportpolitikk og den fjerde jernbanepakken.
  • Europas konkurransekraft i et globalt og åpent rammeverk: forene budsjettdisiplin og et sosialt Europa, bekjempe svindel og skatteunndragelse, åpenhet rundt skatteregimer, en mer rettferdig selskapsskatt, CETA, TTIP og tvistedomstoldebatten, WTO-møtet i Nairobi og forhandlinger om handelsavtaler med Vietnam og Japan.
  • Bærekraftig utvikling: Veien mot lavutslippssamfunnet, EUs sirkulære økonomi, klimastrategi og forberedelser til klimatoppmøtet i Paris, ETS-reform, biologisk mangfold, bærekraft og forenklet regelverk for landbruk og fiskeri, forbrukerinformasjon, GMO-regelverk.
  • Et styrket europeisk nærvær globalt: tettere samarbeid med EUs partnere, en ny utenriksstrategi, EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk, Asia-Europa-toppmøtet i november, utvikling og bistand, konsensus på rådsmøtet i desember angående fremtidige EU-utvidelser.

En mer detaljert oversikt over Luxemburgs EU-formannskap og dets prioriteringer er tilgjengelig her. Se også omtale i Luxemburger Wort. En oppsummering av det latviske EU-formannskapet finner du her.

Bakgrunn:
EU-formannskapenes hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010, har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Italia var det første landet i den nåværende trioen, mens Latvia altså gir stafettpinnen videre til Luxemburg 1. juli. Trioen i 2016-17 består av Nederland, Slovakia og Malta.

Share