25 January 2024

Lynkurs 2024 gjennomført!


17. og 18. Februar var over 90 folkevalgte og relevante aktører i offentlig sektor samlet i Brussel for årets Lynkurs.

Rundt halvparten av saker som blir behandlet i norske kommunestyrer og fylkesting blir berørt av EØS-avtalen. Politikken som føres i Brussel har derfor enorme implikasjoner, ikke bare for Norges utenrikspolitikk, men også for politikken som føres på lokalt nivå.

Kjennskap til beslutningsprosessene i Brussel, samt prioriteringene til europeerne, er derfor helt nødvendig for norske folkevalgte.

Derfor arrangerer regionkontorene i Brussel det årlige samarbeidsarrangementet Lynkurs: EU og EØS på 1-2-3. I år var også den Norske Delegasjonen til EU samarbeidspartner for arrangementet.

Årets kurs ble avholdt på EFTA-house i hjertet av Brussel, med deltakere fra hele landet. Norges Ambassadør til EU, Anders Eide, holdt åpningstalen og ble etterfulgt av statssekretær Ole Gustav Narud som reflekterte over EØS-avtalens betydning for norske kommuner. Deretter fulgte flere sentrale norske og internasjonale aktører i Brussel. Inkludert, men ikke begrenset til:

  • Forsvarsråd Camilla Nicklasson informerte om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.
  • Stortingets representant i Brussel, Per S. Nestande, fortalte om EU-valget til sommeren.
  • Direktørene fra regionkontorene snakket om viktigheten av regional tilstedeværelse i Brussel og hvordan regionale aktører best kan bruke kontorene.
  • Direktør ved indre markedsavdelingen i EFTA, Marit Schage Andria informerte om EFTA-sekretariatet.
  • Assisterende direktør v/ NHO Brussel, Anne Line Kaxrud, reflekterte rundt EØS-avtalens 30-årsjubileum

Fra Rogaland hadde vi gleden av å ha med deltakere fra Sauda Kommune, Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune. Vi setter stor pris på deres deltakelse og håper de fikk et godt utbytte av kurset.

I Stavangerregionens Europakontor gleder vi oss allerede til neste års Lynkurs og håper på å kunne ønske deg velkommen i 2025!

ShareAuthor

Ola Reinseth