20 May 2015

Lyse, Sandnes og SESAM deltar i Horisont 2020-søknad

lysetwitter2Sammen med europeiske partnere har Lyse levert inn en Horisont 2020-søknad rettet mot utlysningen PHC-25. Prosjektet har fått navnet EPIIC (Empowering People through Integrated Infrastructure for Care), og formålet er å vise hvordan man kan bruke smarte og innovative IKT-løsninger for å møte kostnads- og kapasitetsutfordringer i fremtidens eldreomsorg. Gjennom Lyses arbeidspakke i prosjektet vil 300 husstander i Västerås kommune, Murcia og Warszawa få prøve ut VideoForAlle. Prosjektpartnerne vil samarbeide om innsamling, bearbeiding og deling av data, og både formelt og uformelt omsorgspersonell på pilotstedene vil spille en viktig rolle.

I tillegg til Lyse og byene ovenfor inngår Syd-Dansk Energi, Universitetet i Murcia og Syd-Dansk Universitet i prosjektet. Fra Lyses side deltar også kompetansesenteret SESAM og Sandnes kommune som tredjeparter. Stavangerregionens Europakontor har bidratt med partnersøk og generell rådgivning.

Svaret på søknaden kommer 21. september. Vi krysser fingrene!

Share